GDPR - Informácie k spracúvaniu osobných údajov

UPOZORNENIE: Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára v tomto e-shope potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

UPOZORNENIE: Tento web používa súbory cookie (viac informácií nájdete tu). Prechádzaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

 

Kto spracováva Vaše údaje?

Prevádzkovateľom e-shopu www.macaciamama.sk je spoločnosť RiverSong s.r.o. so sídlom Budějovická 820/42, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 03780937, registrovaná pod spisovou značkou C 237685 na Mestskom súde v Prahe. RiverSong s.r.o. je správcom osobných údajov podľa Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR) a spracováva niektoré Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.

 

Aké Vaše údaje spracovávame?

Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním služieb e-shopu www.macaciamama.sk (registrácia užívateľa, dotaz na tovar, objednanie a doprava tovaru atď.) Či s prihlásením sa k odberu obsahového newsletteru. Jedná sa tak najčastejšie o:

 • meno a priezvisko
 • fakturačná a zasielacie adresa
 • telefónne číslo
 • e-mail


Ďalej ide o technické údaje, ktoré získame tým, že používate web www.macaciamama.sk. Ide najčastejšie o IP adresu, súbory cookies (viac informácií o cookies ďalej), prípadne iný online identifikátor.

 

Prečo Vaše osobné údaje spracovávame?

Predovšetkým preto, aby sme Vám mohli poskytnúť službu - teda dodať mačacie tovar, ktorý chcete. A tiež preto, aby sme mohli zlepšovať kvalitu služieb, vyvíjať nové, zobrazovať vám relevantné reklamy, vykonávať analýzy a zasielať obchodné oznámenia.

Odhlásenie prijímanie obchodných oznámení je kedykoľvek možné kliknutím na odkaz priamo v newsletteru, alebo e-mailom na info@macaciamama.sk.

 

Kto všetko bude mať k Vašim údajom?

Vaše údaje sú úplne v bezpečí. Starostlivo si vyberáme svojich partnerov, ktorým dáta zverujeme, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Ochrana Vašich dát je prioritou. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú:

 • Shoptet s.r.o. - poskytovateľ softvérového e-shopového riešenie pre www.macaciamama.sk
 • Smartsupp.com s.r.o. - poskytovateľ softvérového riešenia pre chat

A ďalej firmy, ktoré

 • sa starajú o doručenie objednaného tovaru (napr. Slovenská pošta, Zásielkovňa - meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • sa starajú o analýzy návštevnosti e-shopu (napr. Google Analytics - technické údaje)
 • prevádzkujú reklamné systémy pre cielenú reklamu (napr. Google AdWords, Facebook - technické údaje)
 • vykonávajú prieskum spokojnosti s nákupom (Heureka - e-mailová adresa)


Za určitých podmienok máme potom povinnosť niektoré Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. Polícii SR, popr. iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOU, Colná správa atď.) a ďalším verejným orgánom.

 

Ako dlho Vaše údaje spracovávame?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami, tzn. po dobu 2 rokov od Vašej poslednej objednávky, ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný.

 

Čo sú cookies a aké druhy cookies používame?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívenej webovej stránky pamätajú úkony a nastavenie jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúži na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívam pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Súbory cookies napr. umožňujú rozpoznať ako existujúceho používateľa (napr. pri prihlasovaní do jeho emailovému účte, pri autorizácii platby atď.) alebo prispôsobiť danú službu užívateľským preferenciám (televízne programy, počasie, horoskopy). Súbory cookies tiež používame na zobrazovanie tzv. Behaviorálne cielené on-line inzercie, tzn. na zobrazovanie iba takejto reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa, bez toho, aby ten bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti nášho e-shopu či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.

Konkrétne používame tieto cookies:

Nevyhnutné cookies

Cookies Účel
externaFontsLoaded Pomáhá nám s načítáním fontov
NOCHACHE Pomáha s rýchlosťou načítanie webu
PHPSESSID Slúži na identifikáciu prihlásenie
previousURL Ukladá predchádzajúcu navštívenú stránku
referal Pomáha s identifikáciu predchádzajúceho zdroja návstev
mccid a mceid Interné informácie pre zaistenie správneho chodu stránok
SRV_id Interné informácie pre zaistenie vysokej dostupnosti
CookiesOK Súhlas s použitím cookies


Analytické cookies

Cookies (služba) Účel  
Google Analytics Pomáha nám s meraním a vyhodnocovaním úspešnosti webu Podmienky služby Google Analytics
Google Optimize Používáme ho k vyhodnocovaním úspešnosti a zlepšovanie webu Podmienky služby Google Optimize
Behavee Pomáha nám s meraním a vyhodnocovaním úspešnosti webu Podmienky služby Behavee


Marketingové cookies

Cookies (účel) Účel  
Google Adwords Používame Adwords na zacielenie reklamy Podmienky služby Google Adwords
Seznam Sklik Používame Sklik na zacielenie reklamy Podmienky služby Sklik
Facebook audience Používame Facebook na zacielenie reklamy Podmienky služby Facebook
SmartSupp
Softwarové řešení pro chat a Smartlook nahrávky
Podmienky služby SmartSupp
Pinterest Používame Pinterest na zacielenie reklamy Podmienky služby Pinterest
Dognet Používame Dognet na zacielenie reklamy Podmienky služby Dognet
Glami Používame Glami na zacielenie reklamy Podmienky služby Glami

 

 

 

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu, citovaný

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.5.2020. Ako správcu sme oprávnení tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejníme na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašleme novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytol/a.