Reklamácie

Reklamácií máme veľmi málo, ale keď sa nejaké vyskytnú, snažíme sa našim zákazníkom čo najviac vyhovieť. Odporúčame vám, aby ste nás najprv kontaktovali na adrese info@macaciamama.sk alebo telefonicky na čísle 0948 061 404 - to je zvyčajne najrýchlejší spôsob riešenia reklamácie.

Lehota na uplatnenie reklamácie je 24 mesiacov od dátumu nákupu. Zodpovedáme za to, že náš tovar je pri prevzatí bez závad (s výnimkou tovaru predávaného za nižšiu cenu z dôvodu závady). Ak sa chyba vyskytne počas prvých 6 mesiacov od zakúpenia, tovar sa považuje za chybný v čase prevzatia.

POSTUP REKLAMÁCIE

 1. Vyplňte reklamáčny protokol (na stiahnutie TU), ktorý obsahuje všetky dôležité informácie potrebné na bezproblémové vybavenie reklamácie.
 2. Opíšte závadu čo najpodrobnejšie.
 3. Do správy uveďte aj číslo bankového účtu pre prípad, že bude reklamácia uznaná a vada je neodstrániteľná alebo tovar už nie je k dispozícii.
 4. Vyplnenú správu vytlačte a podpíšte.
 5. Správu vložte do zásielky obsahujúcej reklamovaný tovar. Spolu s protokolom o reklamovanom tovare odporúčame priložiť kópiu daňového dokladu - faktúry. Tým sa výrazne urýchli komunikácia.
 6. Pošlite balík s reklamovaným tovarom, reklamačným protokolom a v ideálnom prípade aj kópiu daňového dokladu na našu adresu:
  RiverSong s.r.o.
  Budějovická 820/42
  140 00 Praha 4
  Česká republika
 7. O výsledku konania o sťažnosti vás budeme informovať v zákonnej lehote 30 dní.

Ďakujeme vám za spoluprácu!

UPOZORNENIE: Medzi zákonné dôvody zamietnutia reklamácie patrí okrem iného opotrebenie spôsobené bežným používaním, chyby spôsobené neodborným alebo neopatrným zaobchádzaním, používanie výrobku v rozpore s jeho účelom, mechanické poškodenie alebo opotrebenie, neopatrné, nadmerné alebo neodborné zaobchádzanie, vyššia moc (napr. požiar alebo voda) atď. Ďakujeme vám za pochopenie.